Cookies og persondata

Her på siden kan du læse om, hvordan vi indhenter, opbevarer og behandler cookies og persondata.

Persondatapolitik

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler på vores hjemmesider, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Dataansvarlig

NRGi Corporate A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmesider (www.nrgiinfo.dk,www.energivenlig.dkogwww.duermedejer.dk). Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

NRGi Corporate A/S

CVR-nr. 28843437

Dusager 22, 8200 Aarhus N

Tlf.: 87390404

Email: nrgi@nrgi.dk

Indsamling af personoplysninger

De personoplysninger (f.eks. navn og adresse), vi indsamler på hjemmesiderne, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmesider eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmesider.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til markedsførings- og statistiske formål. Læs vores cookie politikher.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere den pågældende ydelse til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.

Når du klikker dig ind på vores hjemmesider logges din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiderne:

 • Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra NRGi,vil vi have behov for dit navn og e-mail adresse, som er nødvendige for at vi kan sende nyhedsbreve mv. til dig.
  • Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk.1. Du vil til enhver tid kunne frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i bunden af alle vores nyhedsbreve eller ved tilmeldingsformularen på hjemmesiden. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet hos os.
 • Hvis du deltager i vores konkurrence, beder vi dig om dit navn, adresse og e-mail adresse, som er nødvendige for at kunne give dig besked, hvis du vinder og sende præmien til dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplysningerne slettes, når konkurrencen er afsluttet.
 • Ansøger du om støtte fra værdipuljenvia www.nrgiinfo.dk, beder vi bl.a. om dit navn og adresse for at kunne vurdere din ansøgning og give dig besked om udfaldet, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f). Vi beder ligeledes om dit cpr-nr. mhp. entydig identifikation i forhold til tidligere ansøgning om midler samt til brug for den efterfølgende eventuelle udbetaling af støtte. Vi behandler denne oplysning med grundlag i dit samtykke, som du giver ved afgivelsen af oplysningerne til os, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. nr. 2.
  • Hvis du ikke opnår støtte, slettes dine oplysninger 3 år efter ansøgning.
  • Hvis du opnår støtte, slettes dine oplysninger 5 år efter ansøgning.
 • Hvis du vil tjekke, om du er medejer af NRGipå www.duermedejer.dk,indtaster du din adresse på hjemmesiden. Denne er nødvendig for at vi kan hjælpe dig med at undersøge, om du bor i vores forsyningsområde og dermed er medejer, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.
  • Din oplysning om din adresse logges eller gemmes ikke.
 • Hvis du søger job hos osvia www.nrgiinfo.dk, vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring, som er nødvendige for vores behandling af din jobansøgning. Øvrige oplysninger, som du evt. vælger at give, herunder f.eks. cpr-nr., er ikke nødvendige, og vi vil også behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.

Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi anvender bl.a. Mailchimp til opbevaring af dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve fra os. Dine personoplysninger (navn og e-mail adresse) overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet Mailchimp er beliggende i USA. Overførselsgrundlaget er baseret på EU-U.S. Privacy Shield, som er tilgængelig på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, og som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.