Kom godt i gang

Hvis du er i gang med at sælge bolig, eller har brændt dig varm på en bolig, kan du her bestille en række af de nødvendige boligrapporter. Du kan bestille tilstandsrapporter, energimærker, El-tjek rapporter og køberrådgivning via EBAS. Du kommer automatisk over på ebas.dk, når du vil bestille en rapport.

Energimærke

Når en bolig sælges, skal der laves en vurdering af bygningens energimæssige tilstand. Du kan læse mere om energimærkning af ejedomme her, så du kan komme godt fra start.

Energimærke

El-tjek

Et el-tjek sikrer, at elinstallationerne er udført korrekt. Vil du undgå at hæfte for fejl og mangler efter et salg, så få foretaget en el-installationsrapport.

El-tjek

Førsynsrapport

Med en førsynsrapport kan du komme bedre og hurtigere igennem salget af din bolig. Du får sendt en rapport med skader, så du allerede på forkant har mulighed for at udbedre disse.

Førsynsrapport

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten giver en grundig beskrivelse af boligens tilstand. I Tilstandsrapporten bliver eventuelle synlige fejl og mangler oplistet og vurderet ud fra, hvor alvorlige de er.

Tilstandsrapport