Derfor skal du teste din bolig for radon NU! (i vinterhalvåret)


Radon er et overset problem blandt danske husejere. Men det er problem, man absolut bør tage alvorligt. Den usynlige, radioaktive gasart udgør en sundhedsrisiko og er hvert år medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft. Heldigvis er det nemt at måle, om niveauet af radon i huset er for højt, og skal du finde ud af det – er det nu – i vinterhalvåret, du skal gennemføre målingen.


Der er to svar på spørgsmålet om, hvornår du skal måle radon. Det ene svar er ”nu!”, fordi radon potentielt udgør en sundhedsrisiko for indeklimaet i dit hus og dermed for beboernes helbred. Det andet svar er også ”nu!”, fordi det er i vinterhalvåret, at radonkoncentrationerne er højest.

Når høje forekomster af radon er skadelig, skyldes det, at gassen omdannes til radioaktive stoffer i indåndingsluften i boligen, såkaldt radondøtre. De udsender alfastråling, som kan beskadige levende celler, hvorved risikoen for kræft øges. Strålingen er ikke farlig for huden, men den er farlig ved indånding, fordi radondøtrene kan sætte sig fast i lungerne og komme i direkte kontakt med levende celler, som kan beskadiges.


- Verdenssundhedsorganisationen vurderer, at radon er den andenstørste årsag til udvikling af lungekræft efter rygning, så der er i den grad grund til at undersøge det nærmere og gøre noget ved det, hvis radonniveauet viser sig at være for højt, forklarer byggesagkyndig og energikonsulent Bo Halm Andersen fra EBAS, der bl.a. arbejder for sunde boliger.
Når det er nu i vinterhalvåret eller mere præcist i fyringssæsonen fra 15. september til 15. maj, du skal måle niveauet af radon, skyldes det, at temperaturerne i den periode er højere indendørs end udendørs. Når det blæser, vil der opstå et lavere tryk i boligen, som suger radonholdig jordluft under boligen op gennem sprækker og utætheder i bygningskonstruktionen mod jorden og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs. Samtidig er vinterhalvåret typisk en periode, hvor vi lufter mindre ud, hvilket får radonniveauet til at stige.


- Det er heldigvis meget simpelt at måle niveauet af radon i huset, så det er bare med at komme i gang. Når målingerne er gennemført, kan man beregne en middelværdi for året, der viser, hvor udsat boligen er for radonstråling samt anbefale tiltag, der dæmmer op for det, siger Bo Halm Andersen.


Læs hvordan du tester for radon i dit hus, og hvad du kan gøre for at dæmme op for problemet her.


Der findes radon under næsten alle boliger i Danmark, og det vurderes, at niveauet af radon er for højt i omkring hver femte danske bolig.