Grøn strøm - Hvor kommer den fra?

Grøn strøm, klima-el, strøm fra vindmøller. Kært barn har mange navne. Når du køber strøm, bidrager du automatisk til den bæredygtige udvikling ved at vælge grøn strøm. Men hvad vil det sige at vælge grøn strøm, hvor kommer den fra, og er der forskel på den?

Lene guider og forklarer til en bedre forståelse af, hvad der ligger i betegnelsen, og hvad det betyder at vælge bæredygtig strøm.

Er man garanteret, at den strøm, man får i stikkontakterne er grøn og klimavenlig, når man har truffet et valg om at købe grøn strøm?

Det hurtige svar er både ”ja” og ”nej”.

Strøm er først og fremmest strøm, og den kan grundlæggende det samme, uanset, om man vælger det ene eller andet elprodukt. Men når man træffer et valg om at købe den såkaldte grønne strøm, får du alligevel noget ekstra med.

Når man vælger grøn strøm, betyder det, at man er med til at sikre mere bæredygtig strøm i det kollektive elnet. Det vil sige mere strøm fra bl.a. vindmøller og solceller, frem for strøm, der er produceret af fossile brændsler som kul og halm. Dermed medvirker man til at mindske udledningen af CO2 og mindske forbruget, da der ikke skal brændes noget af, og det er her, det miljørigtige og grønne kommer ind i billedet.

Det kan ikke garanteres, at den specifikke strøm, som den grønne elkunde får ud af sine kontakter, kommer fra bestemte vindmøller eller solceller, da alle modtager strøm via det kollektive elnet. Men man kan til gengæld garantere, at nettet bliver tilført bæredygtig strøm svarende til kundens forbrug. Jo flere af os der tager det valg, jo mere bæredygtig vil den totale energiproduktion blive. Selvom det måske lyder lidt frelst, er man faktisk med til at sikre en renere planet og et smartere og et mere stabilt energisystem. Derfor bør man ikke fokusere på, om egen strøm er grønnere end naboens, men at det grønne valg er med til at sikre mere bæredygtig strøm i elnettet generelt, og det er det, der i sidste ende tæller.

Som supplement til strømmen byder elprodukterne for det meste på en ekstra dimension, hvor man er med til at investere i bæredygtige tiltag, som varierer alt efter, hvilken eludbyder man vælger. Det kan fx være, at en lille del af den månedlige ydelse går til at støtte små og store grønne projekter i lokalområderne, sikre et mere stabilt elnet i U-lande, eller at der investeres i fonde, der fremmer den bæredygtige udvikling i Danmark.

Vælger man grøn strøm, betaler man typisk også lidt mere for strømmen. Det er stadig nødvendigt, at der investeres i at gøre vores energiproduktionen mere vedvarende, og så går der som beskrevet et mindre beløb til at støtte tiltag som beskrevet ovenfor. Det er det ekstra, man betaler for, omend det ofte er et beskedent beløb på få ører ekstra per kWh, man forbruger.

Grøn strøm er et aktivt valg, man tager, men til forskel for generelle energibesparelser i hjemmet, skal du ikke foretage dig yderligere som forbruger end at vælge produktet, og så er man i gang med at blive grønnere.

Er man mere optaget af evt. bindingsperiode eller prisen på et abonnement, findes der andre el-produkter, der passer til det. Lidt ligesom man kender det med telefonabonnementer og internet.

Se, hvilket elprodukt, der passer til dig her.