Pas på: Din brændeovn er sundhedsskadelig

Brændeovnen er ikke så hyggelig, som vi går og tror. For Danmarks cirka 750.000 brændeovne er mere forurenende end alle de biler, der dagligt kører på vejene. Og det kan være sundhedsskadeligt for mange.

Det er måske ikke luftforurening, KOL og astma, du tænker på, når du på en kold efterårsdag kommer hjem og tænder op i brændeovnen. For det er jo hyggeligt, varmt og bekvemt – og det kan vel næppe være usundt?

Men undersøgelser foretaget af forskere fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, viser, at 2/3 dele af den partikelforurening, der kommer fra danske emissionskilder som brændeovne, biler, energiproduktion og industri, faktisk stammer fra vores brug af brændeovne.

”Der er selvfølgelig påvirkning fra udlandet også, men brændeovnen er den største og væsentligste kilde til partikelforurening, hvis vi kun ser på, hvad emissionskilder i Danmark udleder,” siger Seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet Steen Solvang Jensen.

Og de resultater kan være overraskende for mange.

”Det er ganske få steder, brændeovnen fungerer som den primære varmekilde. De bliver mest brugt som et hyggeligt supplement. Men alligevel udleder de flere forurenende partikler end de biler, der dagligt kører på vejene,” siger han.

Partikler forværrer sygdomme

Og det er partiklerne, som afbrændingerne forårsager, der kan være sundhedsskadelige. Ifølge ledende overlæge med speciale i lungesygdomme ved Aarhus Universitetshospital, Pernille Hauschildt, er påvirkningen især skadelig for folk med KOL, astma eller en anden luftvejssygdom.

”Det kan gøre deres sygdom værre. Derudover har børn mindre luftveje, og derfor er de også mere udsat for partikelforureningen,” siger hun og pointerer, at man også kan udvikle luftvejssygdomme på grund af påvirkningen fra brændeovnspartiklerne.

”Det er dog svært at sige, hvor meget forurening, der skal til. I Kina og andre meget forurenede lande, vil man se folk, der udvikler KOL på grund af luftforurening, men det er svært at sige, hvor meget der skal til her i Danmark. Det handler også om gener,” siger Pernille Hauschildt.

I storbyerne er der også flere tilfælde af pollenallergi, selvom der er mest pollen på landet.

”En af grundene til at man tror, der er mere allergi i byerne end på landet, er, at der er flere partikler i luften i byerne. Partikler reagerer nemlig med pollen og andet, der giver allergi, og gør dem mere reaktive,” siger Pernille Hauschildt.

Lange udsigter til miljøvenlige brændeovne

Men det er meget vanskeligt at få brændeovne til at forurene mindre. For der er ifølge Steen Solvang Jensen ikke opfundet en løsning på brændeovnsproblemet endnu.

”Der bliver fremstillet brændeovne, som forurener mindre og teknologisk er bedre. Men selvom de er svanemærkede, er det ikke nogen særlig miljøvenlig ovn, da forureningen stadig er på et meget højt niveau. Førhen fik man tilskud til at skifte sin brændeovn ud med en nyere, men det hjælper ikke særlig meget i det store billede. For gør man det, skifter man noget dårligt ud med noget, der bare er lidt mindre dårligt. Det er ikke nogen langsigtet løsning,” siger han.

Hvis brændeovnen skal blive så forbedret, at forureningen kan komme ned på et acceptabelt niveau, skal der altså en teknologisk udvikling til, som virker.

”Man kan forbyde brændeovne, hvilket er en mulighed, der dog er ret drastisk. Men hvis ikke der bliver udviklet en teknologisk løsning, der performer, så kan det måske blive konsekvensen. Den eneste langsigtede løsning er altså at løse udfordringen teknologisk, som ville kræve mere tilskud og støtte - eller opgive ideen om den hyggelige brændeovn, men den del er svær,” siger han.

Brugeren er vigtig

Det kan dog lade sig gøre at eje en brændeovn og bruge den mere miljørigtigt. For ifølge Steen Solvang Jensen er der stor forskel på, hvor mange partikler brændeovnen udleder alt efter, hvordan den bliver brugt.

”Brugeren af en brændeovn er meget vigtig. Brugeren i en bil betyder ikke noget for, hvor meget den forurener. men hvis brugeren fyrer forkert op i en brændeovn, forurener den mere,” siger Steen Solvang Jensen.

SÅDAN BRUGER DU DIN BRÆNDEOVN MEST MILJØRIGTIGT:

  • Vælg en svanemærket brændeovn.
  • Fyr aldrig med træ, der er overfladebehandlet eller på anden vis malet.
  • Fyr kun med helt tørt træ – og brug aldrig reklamer, affald, plastik og lignende.
  • Tænd op fra toppen af brændet. Det giver en bedre forbrænding og mindre partikler.
  • Sørg for rigeligt med luft.
  • Rengør og vedligehold ovnen jævnligt